Вечерни новини! 850 лв. минимална заплата от януари

Минималната заплата може да стане 850 лв. от началото на 2023 г. Това ще стане факт, ако формирано след изборите правителство приложи възможно най-стриктно новата директива на ЕС за определяне на адекватни минимални възнаграждения в страните членки. Директивата беше приета в сряда от Европейския парламент с голямо мнозинство. 505 членове на парламента гласуваха “за”, само 92 гласа бяха “против” и 44 “въздържал се”.

“Хората наистина се борят да свързват двата края. Нямаме време за губене, работата трябва отново да се отплаща”, каза при обсъжданията в европарламента депутатът и съдокладчик по директивата Агнес Йонгериус.

Според директивата страните членки на ЕС трябва да въведат мерки, за да гарантират редовното и своевременно актуализиране на минималните заплати, за да се запази тяхната адекватност. Като се посочва, че целта е да се гарантира достоен живот. Това означава при висока инфлация да се вдигат и минималните заплати.

Но директивата на ЕС не въвежда задължение за страните членки да увеличат минималните заплати, нито дава точна формула за определянето им. Вместо това в директивата е записано, че критерии като 50% от среднта заплата за страната или 60% от медианната заплата, може да се използват като критерии за това дали минималната заплата в една стана е адекватна. Медианната заплата е тази, при която точно половината от работещите получават по-малка заплата, а другата половина взимат по-голяма. Медианната заплата е много по-ниска от средната, защото има малко на брой хора с изключително високи заплати, което вдига и нивото на средната заплата, но оказва по-малко влияние върху медианната.

Дори правителството да реши минималната заплата да бъде определяна като 50% от средната за страната, отново има различни възможности за тълкуване. Например дали ще се използавт последните налични данни за средната заплата, или последните данни за една цяла година. Като в директивата на ЕС не е посочено кои данни трябва да бъдат използвани.

Служебният министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров не отдавна каза, че служебното правителство ще предложи минимална заплата от 770 лв. Тя е сметната като 50% от средната месечна заплата за цялата минала година, тоест за 2020 г. Ако тя влезе в сила от 1 януари 2023 г. реално ще бъде определена на база на заплатите, които са получавани две години по-рано. А като се има предвид, че трябва да действа до 1 януари 2024 г., се оказва че за минималната заплата за декември 2023 г. са използвани данни за получаваните заплати три години по-рано. Което при висока инфлация и бързо променящи се цени не е много коректно. И противоречи на изискването на евродирективата за “своевременно актуализиране на минималните заплати, за да се запази тяхната адекватност”. Според последните данни на НСИ средната заплата за юни е 1710 лв. А 50 на сто от нея правят 855 лв.

От социалното министерство са разработили и още един вариант за определяне на минималната заплата. Той предвижда при спад на икономиката минималната заплата да е 45% от средната за две години назад, но не по-малка от миналогодишната. В този случай обаче, ако през 2023 г. има спад на икономиката, минималната заплата за 2024 г. няма да бъде повишена, въпреки че тогава икономиката вече може да е излязла от кризата и доходите на хората да растат нагоре.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене