С богата програма студенти и преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ отбелязаха празника „Средата на есента“

Студенти и преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“ отбелязаха традиционния китайски празник „Средата на есента“. Гостите имаха възможност да пият вкусен китайски чай и да чуят интересни легенди и традиции, свързани с празника.
Домакин на събитието, което се проведе в класна стая „Конфуций“, беше Филологическият факултет.

Приветствие към гостите отправи деканът на факултета проф. д.ф.н Магдалена Панайотова. Тя изрази радостта си от това, че отново студенти и преподаватели имат възможност да се срещат присъствено.

„Много е важно за нас не просто да представяме езика на една страна, а културата, литературата и различните обичаи, защото това е богатство. Каквото и да учите – българска, английска филология, приложна лингвистика, вие малко или много се докосвате до другите култури и понякога ще откриете неочаквани близости с някои много далечни култури. Понякога ще видите, че тези култури изповядват нещо, което има смисъл, макар че за нас е изглеждало странно“, каза проф. Панайотова. Тя подчерта, че празникът „Средата на есента“ е един от най-важните за китайците.

Преподавателката по китайски език ас. Христина Думбанова запозна присъстващите с традициите на празника. Тя отбеляза, че „Средата на есента“ или т. нар. „Празник на Луната“ е вторият по значение след Китайската нова година. Ас. Думбанова подчерта, че „Средата на есента“ се отбелязва не само в Китай, а и в много други страни от Южна и Източна Азия.
„Традиционно празникът се отбелязва на петнадесетия ден от осмия месец по лунния календар. „Средата на есента“ винаги се пада на пълнолуние. Вечерта на празника луната е най-кръгла, най-пълна и свети най-ярко от цялата година“,каза ас. Думбанова. Тя разказа за символиката на луната за китайците и за трапезата, която се подготвя на Лунния празник. Ас. Думбанова отбеляза, че нещото, което винаги присъства са т.нар. „лунни сладки“, от които гостите в класна стая „Конфуций“ имаха възможност да опитат.

Програмата продължи с рецитиране на поеми на китайски език, представени от студентки от втори курс във Филологическия факултет. Празникът завърши с викторина. Гостите, които успяха да отговорят на въпросите, свързани с китайските традиции, получиха награди.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене