Скандално! Заради решение на Промяната майки ще връщат пари на хазната

От Промяната въведоха възможност за текущо ползване на данъчните намаления

И наследниците с по-ниски налози

Много майки ще трябва да връщат пари на държавната хазна, които в момента получават като данъчно облекчение. Това се отнася основно за родители с ниски заплати, които имат три и повече деца. А причината е въведената по време на правителството “Петков” възможност за текущо ползване на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания.

Законът дава възможност със заплатите за юли, които хората са получили през август, да ползват данъчното облекчение за деца за първите шест месеца на годината. А със заплатата за октомври, да се ползва облекчението за месеците от юли до септември. Това означава облагаемият доход за октомври да се намали с 500 лв. за всеки от месеците от юли до септември за едно дете, с 1000 лв. за две деца и с 1500 лв. за три и повече деца. А ако облагаемият доход за октомври е по-малък от тези суми, облекчението трябва да се даде от работодателя, който след това да си приспадне сумата от следващи задължения към хазната.

Например майка на три деца има брутна заплата от 930 лв., след плащане на осигуровки има облагаем доход от 800 лв. на месец, а след данъци и осигуровки получава нетно 722 лв. Тя има право на данъчно облекчение в размер на 1500 лв. на месеци, или общо 4500 лв. за месеците от юли до септември. Заплатата за октомври след осигуровки обаче е само 800 лв. Затова работодателят є трябва да и даде 10% от разликата или 370 лв. (10% от 4500 лв. минус 800 лв.). След това работодателят ще си приспадне тези пари от други свои данъчни задължения. Но през януари дължимите от майката данъци ще бъдат преизчислени. И ако е ползвала по-голямо облекчение от годишния є облагаем доход, парите ще бъдат удържани от заплатата є. Ако тази майка със заплатата за юли вече е ползвала данъчното облекчение и за първите шест месеца на годината, ще се окаже, че през януари ще трябва да є бъдат удържани 230 лв. от заплатата заради ползваните вече данъчни облекчения за деца.

За да стане това реално от Министерството на финансите са пуснали за обществено обсъждане промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С промените се дава и възможност на наследници на починали родители да ползват облекчението за децата им, когато подават данъчни декларации от тяхно име.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене