АПИ с нов опит да възложи пътното поддържане – за Благоевград се търсят 84 562 500 лв.

Нова поръчка за поддържане на републиканските пътища и магистралите, в това число и през зимата, на обща стойност 2,355 милиарда лева обяви Агенция „Пътна инфраструктура“. Това е пореден опит на Пътната агенция да се справи с грандиозния проблем, който си създаде сама.

Припомняме, че през ноември 2021-ва тя подписа споразумения с избраните изпълнители „по взаимно съгласие“ от края на юни месец тази година да прекрати предсрочно действащите им договори. Контрактите бяха петгодишни, подписани в края на 2019 г., валидни до 2025 г. След като ги прекрати предсрочно с бъдеща дата, но не стартира нови поръчки, Пътната агенция се принуди да удължи същите тези договори до края на септември месец тази година.

Чак през април месец стартира нови обществени поръчки за републиканските пътища, но те се провалиха. До една процедурите бяха прекратени на 25-ти юли тази година.

И тъй като за мнозина вероятно тези факти биха изглеждали абсурдно, ще проследим хронологията само на един от всички договори за поддръжка – на пътищата в област Смолян, например. Договорът между АПИ и ДЗЗД „Пътно поддържане Област Смолян“, като участници в консорциума са „Грома Холд“ ЕООД и „Роуг 1“ ЕООД, е подписан на 20.11.2019 г. Той е на обща стойност 18,1 млн. лв. без ДДС. До края на 2020 г.

Пътната агенция подписва допълнителни споразумения с консорциума за изпълнение на още няколко обекта на обща стойност 70 млн. лева.

На 8-ми ноември 2021 между страните се сключва споразумение договорът да се прекрати по взаимно съгласие, но, забележете – считано от 30.06.2022 г. На 20-ти април 2022 г. Народното събрание решава АПИ да поддържа републиканската пътна мрежа от 26-ти април 2022 г.

На 31-ви март председателят на УС на АПИ издава решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане на републиканските пътища на територията на Южен Централен район“. Стартира я де факто на 4-ти април (заедно с всички останали държавни пътища – б.р.).

На 12-ти май 2022 г. с консорциума подписват ново споразумение – че договорът ще се прекрати тогава, когато се подпише нов договор в резултат от откритата през март поръчка, но не по-късно от 30-ти септември.

В член втори от споразумението изрично е посочено, че АПИ ще възлага нови дейности по договора, за да обезпечи извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации).

Ако пък са налице започнати дейности, възложени въз основа на действащия договор, то те ще бъдат своевременно и напълно завършени.

Това на практика означава изпълнение на дейностите, които са допълнително възложени за 70 млн. лева.

Споразумения с такива текстове имат всички фирми и консорциуми с предсрочно прекратените договори) Новото решение на председателя на УС на АПИ е да стартира още една серия обществени поръчки за избор на изпълнители за поддържане на републиканските пътища през следващите 3 години.

За Северозападния район обществената поръчка е на обща стойност 333 696 050 лв. без ДДС. Тя е разделена в пет обособени позиции – за всяко областно пътно управление:

· За Видин прогнозната стойност е 59 418 025 лв. Дължината на пътната мрежа е 608 км;

· За Враца индикативната стойност е 65 924 625 лв. за поддържане на 650 км;

· За Монтана – 59 504 825 лв. е прогнозната сума за поддържане на 615 км пътна мрежа;

· За Ловеч индикативната стойност е 71 910 000 лв. Дължината на пътната мрежа е малко над 732 км;

· За Плевен прогнозната стойност е 76 938 575 лв., ще се поддържат 794 км пътища.

За Северния централен район обществената поръчка е с прогнозна стойност от 286 007 525 лв. без ДДС, отново разпределена за петте областни пътни управления:

· За Велико Търново прогнозната стойност е 92 009 350 лв. Дължината на пътната мрежа е 937 км;

· За Габрово прогнозната стойност е 48 329 925 лв. Дължината на републиканските пътища в областта е 519 км.

· За Разград индикативната стойност е 48 325 500 лв. за поддържане на малко над 505 км;

· За Русе прогнозната стойност е 48 524 500 лв. Дължината на пътищата от републиканската мрежа е 497 км;

· За Силистра индикативната стойност е 48 818 250 лв. Дължината на пътната мрежа е 506 км.

За Североизточния район обществената поръчка е на обща стойност 246 777 750 лв. без ДДС за трите години. За 4-те областни пътни управления разпределението е:

· За Варна, с прогнозна стойност 62 980 000 лв. за поддържане на 647 км;

· За Добрич индикативната стойност е 78 167 750 лв. Дължината на пътната мрежа е 823 км;

· За Търговище прогнозната стойност е 49 930 000 лв. за поддържане на малко над 523 км;

· За Шумен индикативната стойност е 55 700 000 лв. Дължината на пътната мрежа е 576 км.

За Югоизточния район обществената поръчка е за 295 522 500 лв. без ДДС. Тя е разделена на 4 обособени позиции:

· За Бургас – с прогнозна стойност 106 205 000 лв. Дължината на пътната мрежа е близо 1133 км;

· За Сливен – прогнозната стойност е 52 272 500 лв. за 535 км републикански пътища;

· За Стара Загора – индикативната стойност е 80 017 500 лв. Дължината на пътната мрежа е 803 км;

· За Ямбол – с прогнозна стойност 57 027 500 лв. Дължината на пътната мрежа е 596 км.

За Югозападния район индикативната стойност на обществената поръчка е 358 092 500 лв. без ДДС. 4-те обособени позиции са:

· За Благоевград прогнозната стойност е 84 562 500 лв. за поддържане на близо 653 км;

· За Кюстендил индикативната стойност е 72 960 000 лв., ще се поддържат 570 км;

· За Перник прогнозната стойност е 51 122 500 лв. Дължината на пътната мрежа е 532 км;

· За София индикативната стойност на поръчката е 149 447 500 лв. Дължината на пътната мрежа е 1330 км.

Поддържането на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Марица“ и „Струма“ в следващите три години прогнозно ще струва 456 870 677 лв. без ДДС.

За над 104 км от АМ “Хемус“ на територията на областните пътни управления в София и Ловеч прогнозна стойност е 75 392 500 лв.

 

За АМ “Хемус“ на територията на Шумен и Варна индикативната стойност е 52 млн. лв. Дължината на отсечката е 111 км. За цялата дължина на магистрала „Тракия“ – близо 407 км, които преминават през територията на София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, прогнозната стойност е 183 960 000 лв.

За поддръжката на 135-те км от магистрала „Марица“ прогнозната стойност е 72 250 000 лв. Магистралата е на територията на Стара Загора и Хасково. За 166,5 км от автомагистрала “Струма“ в територията на Кюстендил и Благоевград заложената сума е 73 268 177 лв.

Прочетете целия материал на следния линк: https://www.actualno.com/society/api-s-nov-opit-da-vyzloji-pytnoto-poddyrjane-za-2355-mlrd-leva-news_1799656.html © Actualno.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене