Забранено е използване на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, на ловни хрътки, както и на други средства и методи, нормативно недопустими при ловуване.

Вечерни новини! Откриха сезона за лов на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина

Откриха сезона за лов на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Дневната норма за отстрел на един ловец е до 8 гургулици по разпореждане на ЕК. По линия на организирания ловен туризъм максималният брой за ден ще бъде 24 гургулици, като досега той е бил 30 броя. Може да се отстрелят до 15 пъдпъдъка, а за останалите видове птици е до 10. При нарушение на заповедта, следват финансови санкции.

Ловуването се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето, уточняват от Изпълнителната агенция по горите.

Задължително е издаването на писмено разрешение с датата, имената на ловците и на ръководителя на лова, номерата на ловните билети и членските карти, начина и мястото на ловуване, вида и броя на разрешения за отстрел дивеч.

Забранено е използване на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, на ловни хрътки, както и на други средства и методи, нормативно недопустими при ловуване.

За недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните излети, Изпълнителна агенция по горите призовава българските ловци стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене