Регионална среща на читалищните ръководства от Благоевградска област

82959-zala22-septemvri-01Регионален експертно-консултантски и информационен център ”Читалища” – Благоевград, съвместно с Община Благоевград и Народно читалище ”Никола Вапцаров 1866”- Благоевград, организират регионална среща на тема: ”Читалищата – място за партньорство и равни възможности.

Участие в разискванията ще вземат представители на областната  и общинската администрация, Регионална библиотека ”Димитър Талев”, Регионален исторически музей и неправителствени организации, които работят в областта на образованието и културата.

На срещата ще бъде представена Националната стратегия за учене през целия живот и добри практики от дейността на читалищата за учене в неформална среда.

Регионалната среща ще се проведе на 24.10.2014 г., петък, в зала ”22-ри септември” в Благоевград.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене