Mакар подкрепата от Крибул отборът на Левски загуби от малтийски туристи

Макар 16-те хиляди събрали се от махали, села, паланки и естествено софианци в повече, Левски загуби от отбора на Хамхум. Малтийците известни повече с туризма отколкото със спорт се представиха повече от достойно и смълчаха сините в началото на поредния им евро поход.

Едно от остриетата на отбора на победителите земеделеца Жуао Ел Патрон коментира доволен, че такова оране не е падало в кариерата му.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене