Валентин Чамбов запазва поста си и при служебното правителство

Заместник-министър Валентин Чамбов остава на поста си в Министерство на земеделието и при служебния кабинет. Преценено е, че той е надежден професионалист, който има надпартийно поведение. Той беше назначан на този пост в края на м.април тази година.

Валентин Чамбов е завършил Лесотехническия университет в София. Защитил е магистратури по горско стопанство и по публична администрация. Член е на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България.

Започнал е професионалната си кариера като лесничей и старши лесничей в Държавно лесничейство гр. Гоце Делчев. Ръководил е държавна дърводобивна фирма, а след това десет години до 2013 г. е работил като експерт в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). От 2013 до 2015 г. е бил началник на отдел в Министерството на земеделието и храните и в ИАГ. От 2015 до 2022 г. е бил началник на отдел и директор на дирекция в ИАГ.

Участвал е в изработването на нормативната, стратегическата и административната рамка в горския сектор, включително и на основната част от подзаконовите нормативни актове за горското стопанство в последните 15 години.

Бил е участник в множество работни и експертни групи към органите на Европейската комисия в Брюксел.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене