Топ митничар от Сандански е новият шеф на Агенция „Митници“

Министърът на финансите Росица Велкова освободи Павел Тонев от поста директор на Агенция „Митници“ и назначи временно на тази длъжност Павел Геренски, който до момента заемаше длъжността заместник-директор.

Павел Евтимов Геренски от Сандански е дългогодишен служител в системата на Агенция „Митници“ със задълбочени познания в областта на митническото и акцизно законодателство.

В периода от 1994 г. до 2009 г. и от 2014 г. до 2019 г. последователно е заемал различни длъжности: митнически инспектор в РМ Кулата (1994 – 2005 г.); заместник-началник на митница РМД София, Митница Кулата (2005 – 2009 г.); началник на митница РМД София, Митница Кулата (юни – декември 2009 г.); началник на Митница Пловдив (юли 2014 г. – февруари 2019 г.) и директор на Териториална дирекция Тракийска на Агенция „Митници“ до назначаването му за зам.-директор на Агенция „Митници“ през месец май 2021 година.

Завършил е ВМЕИ, София, и притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Технология на електронното производство“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене