Община Гоце Делчев събра на работна среща учители, работещи за децата по европейски програми

Община Гоце Делчев събра на работна среща учители и неправителствени организации, които работят и биха искали да работят по европейските образователни програми в следващия програмен период. Експерти от министерство на образованието и науката Център за развитие на човешките ресурси – Националната агенция, администрираща Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия поясниха на настоящите и потенциални бенефициенти изискванията за новия програмен период 2021 – 2027 година, основните приоритети, перспективи и възможности, които тези две програми предлагат за учениците, младежта и учителите.

„Когато обсъждаме бюджетите на училищата и детските градини, винаги става въпрос за допълнително финансиране. Насочвам вниманието на колегите към огромните възможности на европейските програми. Нужно е човек да се порови и ще намери средства. Пари има, даже остават. Това поражда у мен въпроси: Защо? Нямаме възможност да ги усвоим ли?“. Това каза Маргарита Енчева, началник отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“ в Община Гоце Делчев в началото на среща с бенефициенти на програмите. Събитието беше част от информационното турне на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), на което експерти обясняват възможностите на програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ през новия програмен период 2021 г. – 2027 г. На тези срещи се споделят добри практики от училища, детски градини и неправителствени организации.

Г-жа Енчева подчерта, че е хубаво, че на срещата освен хора, които вече са спечелили проекти и са ги реализирали, има и такива, които желаят да се включат в новия програмен период. Тя благодари за инициативата на ЦРЧР, която ще помогне на желаещите да се ориентират по-добре в кандидатстването по европейските младежки програми. Голям интерес към събитието проявиха представители на ПМГ „Яне Сандански“, НШГ „Димтър Талев“, Първо, Второ и Трето ОУ, Детска градина „Джани Родари“, детските градини в Корница, Брезница, Мосомище и Лъжница, както и най-активно работещата неправителствена организация в града Бизнес-инкубатор Гоце Делчев.

 

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене