Съветникът Яне Янев предложи обществено обсъждане на Общ устройствен план на община Сандански,

Да се проведе обществено обсъждане за изготвяне на ясна стратегия за приемане на Общ устройствен план на община Сандански – това предлага съветникът Яне Янев на кмета на общината Атанас Стоянов. На обсъждането да присъстват и експерти, инженери и инвеститори, а не само съветници, призова още Я. Янев. Той настоява и да му бъде представен финансов отчет какви средства общината е изхарчила за неприетия Общ устройствен план през годините от кметуването на Андон Тотев, Кирил Котев и в настоящия мандат на Атанас Стоянов.

Кметът Ат. Стоянов изрази категоричната си позиция, че е готов да организира това обсъждане и то да стане в средата на месец септември. Освен това кметът Стоянов даде уверение, че в писмен вид ще представи подробен отчет за разходваните средства по изработване на Общия устройствен план, който не е приет вече две десетилетия.

Дебатите станаха по време на точка „Питания” на последното редовно заседание на ОбС – Сандански.

„Крайно време е да се спре да се работи на парче преди приемане на ОУП, който ще бъде в полза на работата на Общинския съвет”, заяви Яне Янев и продължи: „Има изключително тежки въпроси, натрупани в продължение поне на две десетилетия. През годините нашите съграждани си задаваха десетки въпроси, свързани с общински имоти или частни имоти, които поради различни юридически казуси са станали общински, или обратно – общински имоти, които общината поради престъпна небрежност в определени периоди ги е загубила като собственост. Питам – има ли подробен анализ за управлението на тези имоти? Лично аз съм ощетен, от стар градски род съм и знам какво се случваше с един стар председател на Районен съд, още оттогава има тежки казуси. Ако сега кметът не беше оттеглил точката за прекратяване на съсобственост на апетитния имот срещу сградата на старото кметство, щеше да се изпадне в ситуация, че някои хора са направили нещо, но тях вече ги няма в тази зала нито като общински съветници, нито като служители в администрацията”, каза Яне Янев.

Кметът Ат. Стоянов отговори: „Да, Общият устройствен план се готви от десетки години. Изразходвани са немалко средства. Но изглежда не чак толкова много, за да стигне до приемане на Общ устройствен план. Ако това е успокоение, мога да кажа, че 2/3 от общините в България нямат приет Общ устройствен план. Община Сандански е на етап подписване на договор с дружеството до две седмици. За тази календарна година са заложени 60 000 лв., през годините какви средства са похарчени – аз в момента не мога да представя справка. В контакт сме с дружеството, което бе подготвило Общия устройствен план, но не бе приет през годините поради различни причини. Вече имаме един фундамент, от който може да тръгне да се работи сериозно, за да сме по-спокойни. И до две седмици ще бъде подписан договор за допълнение на този Общ устройствен план, изготвен през годините. Изработването и приемането на този план цели две неща: от една страна в посока развитие на Сандански – кой квартал, кой район с какъв статут ще бъде за жилищно строителство, паркова зона, дали ще бъде спортна зона. Другата страна на важността на този въпрос е, че изработването ще ни даде предимства при кандидатстване в новия програмен период, който е отворен”, заяви кметът. Той обеща по-конкретна информация за изразходваните средства през годините да представи в писмен вид.

Главния архитект Стефан Антонов каза: „Ако този план беше приет, предложен от общинската администрация, чиято работа е започнала от 2011 г., голяма част от териториите, заложени за развитие, вече са застроени. За мен този план е недобре обмислен и недобре огледан. 4 от 5 точки нямаше как да се случат”, каза Ст. Антонов.

В крайна сметка кметът Стоянов заяви, че приема предложението да се направи една обща среща не само в присъствието на общински съветници, а да бъдат поканени да участват експерти и инженери, за да може да предложат идеи и препоръки в Общия устройствен план. „Така Общият устройствен план ще бъде максимално издържан”, заключи кметът Ат. Стоянов.

ЛИДИЯ МАНЕВА

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене