СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово отново отличено с два национални знака за качество за eTwinning проекти

Националното звено за координация на eTwinning проектите на Европейската комисия високо оцени два e-Twinning проекта на СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово, координирани от Заприна Глушкова – старши учител по български език и литература и френски език в училището. Автор на единият от проектите – „Planète verte” (“Зелена планета“) е самата тя в съавторство с ОУ „Валери Петров“ – Плевен. В него участваха още две български училища, едно македонско училище, училище от Италия и училище от Румъния. Във втория проект „PL@Y & Le@rn” СУ „Никола Вапцаров” е партньор. По този проект координатор е отново г-жа Глушкова, и както преди близо месец нашата медия публикува този проект е разработен и като Еразъм, чиято последна работна среща бе през юни в Хаджидимово.

Автори на проекта са Португалия и Гърция, а в него участват и училището в Хаджидимово, и училището в Лозово – Северна Македония.
Госпожа Глушкова и нейните ученици получиха Националния знак за качество за работата си. Този приз се връчва на учители с отлични eTwinning проекти. Присъждането на наградата показва, че проектите са достигнали определено ниво от националния и европейския стандарт. Националният знак за качество, връчен на учителя, се съпътства и от ученически знак за качество, който получават и членовете от екипа. Присъдените награди доказват, че темите на двата проекта са значими, използвани са разнообразни педагогически, дигитални и иновативни методи, а учениците на Глушкова са активни участници, чрез различните дейности, в които се включват. Участниците в проектите взаимодействат със своите партньори, използвайки различни методи и eTwinning инструменти.

В оценката на Националното звено за координация относно проект „Planète verte” (“Зелена планета“) се казва: „Добре замислен и изпълнен проект с много интердисциплинарни връзки. Интегриран е успешно в учебната програма в различни предметни области. Добре планирана работа между членовете в партньорството. Многообразие в използването на ИКТ и чудесно реализирани крайни продукти. Особено внимание е отделено на правилата за авторското право и интернет безопасността. Използвани са различни начини за разпространение на проектните дейности.“ Този проект на Глушкова и нейните ученници е международен и в него участват 4 страни, а целта на проектните дейности е да се събуди интереса на учениците относно грижата за околната среда, да опознаят проблемите с опазването на природата и да създадат общо усещане за защита на планетата.

Вторият eTwinning проект, който също е международен, Националното звено за координация оцени също с висока оценка, в която се казва, че е „Международен проект по Еразъм+, целящ насърчаване на езиковото и културното сътрудничество. Много ясно поставени цели и добре разпределени. Проектните дейности са успешно интегрирани в учебната програма. Приложеният мултидисциплинарен подход подпомага подобряване на ключовите компетенции на учениците. В резултат на доброто партньорско сътрудничество са създадени общи образователни ресурси. Постигнато е успешно разпространение на резултатите.“
На своята лична facebook страница тя благодари на ученици и колеги с които е работила: „Огромна благодарност на моите партньори и приятели:
– по проект „Planète verte“: Anastazija Belevska-Velcovska, Suzana Stojcevska, Кипра Праматарова, Ангелина Воденичарова, Tania Ilieva, Raika Slavcheva, Marusia Usheva, Antonella Bordoni;
– БЛАГОДАРЯ и на колегите по проект „PL@Y & Le@rn“ – Кипра Праматарова, Svetlana Stojkova, Anna Krmrt и Agostinha Monteiro!

А най-голямата си благодарност изказвам на моите прекрасни бисерчета от 7. и 9 „a“ клас, без чиято работа нямаше да има безценните продукти по проектите. Браво, деца – Анелия Мандажиева, Stefaniya Vodenicharova, Ivana Chapkanova, Дани Терзиева, Нели Попова, Мария Таранинова, Гергана Пиргова, Мария Пиргова, Rosen Terziev, Илия Марваков, Elena Byjdarova, Kristian Karaivanov, Симеон Шопов и Ani Kongarova!“
Глушкова, доволна от оценките на Националното звено за координация, сподели за
нашата медия: „Подобен род инициативи поощрява учениците да продължават да
участват и да работят в дейности за международно сътрудничество с увереността, че
техните усилия са признати. Такива дейности на нашите ученици не са чужди, тъй като
вече 12 години ние работим с такива международни проекти. Доволна съм от оценката
на Националното звено за координация и тайничко се надявам, че проектите ни ще намерят своето достойно място сред наградените с Европейски знак за
качество. Искрено благодаря на НЗК за доверието и оценката за нас!“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене