Добра новина за общините в Пиринско! Получават над 70 млн.лв. от МРРБ за улици, ВиК и пътища!

71 443 079. 28 лева ще получат общините от област Благоевград от МРРБ, като целево финансиране за изграждане на инфраструктурни проекти. Министерството на регионалното развитие задели 418 млн. лв за финансиране на 297 общински инфраструктурни проекта – ВиК, улици и пътища, в 234 от общините в България. Финалният списък с одобрените и гласувани средства за общините бе публикуван на страницата на МРРБ.

В Пиринско най-много средства ще получат общините Петрич, Белица и Струмяни по над 10 млн. лв., с 9 404 078 лв ще изгражда нови инфраструктурни обекти  община Кресна. Близо 8. 5 млн. лв. получава община Благоевград, като големият успех е, че са отпуснати над 7 млн. лв. за изключително важната за областния център улица „Промишлена“, която от години чака финансиране. 7. 5 млн. лв са заделени за община Гоце Делчев, около 12 млн. лв получава община Струмяни.

Сандански е в списъка с над 3 млн. лв, около 3 млн. лв. са парите, одобрени за обшина Хаджидимово. Малко над 2 млн. лв. отиват в община Якоруда. 1. 783 338 лв. са за община Банско. Сатовча ще получи 1 626 096. 48 лв. Близо милион ще получат общините Гърмен и Симитли.  Публикувайки списъкът с избраните за финансиране общини, министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов коментира:   „За първи път 234 общини, в които живеят над 6. 4 млн. души, ще получат пари за благоустройство.

През 2022 г. ще бъде дадена 50% от сумата и ще могат да се стартират проекти за над 827 млн. лв.,   Изборът беше сложен. Общините подадоха искания за над 2000 проекта за над 5 млрд. лв., за които кметовете твърдят, че имат проектна готовност. Експертите на НСРОБ и МРРБ заедно работиха върху задачата инвестициите да достигнат до най-широк кръг общини и да решат най-наболели проблеми.

От понеделник / утре/ МРРБ ще изпрати писма до всички общини, които не са предоставили всички необходими документи: пълната техническа и проектна информация за обектите, валидни разрешителни за строеж, декларация за липса на двойно финансиране и др.  Във финалния списък на МРРБ са включени само обекти, които по Закона за публичните финанси могат да бъдат финансирани от бюджета на министерството.

Това е началото на целево финансиране за общините на конкурентен принцип по обективни критерии и първа стъпка към финансова децентрализация на българските общини. Прекратихме практиката да се раздават средства с ПМС без критерии или според политическите пристрастия. Работихме в тясно сътрудничество с експертите от НСРОБ и се надявам това да е модел за политика към местната власт и занапред, казва министър Караджов.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене