Вечерни новини! Малкият бизнес умира до 5 години!

 

Много фалират на първата година

342 376 е общият брой

Само 5,1% от фирмите оцеляват пет години след като са били създадени, показват данни на НСИ. От създадените през 2015 г. фирми близо 95% не осъществяват дейност през 2020 г.

Всяка година в страната регистрират нови фирми, но и много фалират или просто спират дейността си. Като близо всяка пета нова фирма оцелява само една година. От създадените през 2019 г. 39 763 нови фирми, само 78,7% продължават да работят една година по-късно.

През 2020 г. активните предприятия в България са 342 376, като заради кризата с коронавируса намаляват с 2,1% спрямо предходната година. Най-голям дял имат фирмите, в които няма нито един нает служител. През 2020 г. такива са 181 571 фирми, или 53% от всички активни предприятия. В групата с “1-4 наети” влизат 112 382 предприятия или 32,8% от общия им брой, а най-нисък е делът на предприятията с “5-9 наети” – 6,7%.

Въпреки пандемията през 2020 г. са създадени много нови фирми. От действащите през годината компании 9,1% са били нови.

Най-много са били новите фирми без наети хора – 24 327 дружества, следвани от групата с 1 до 4 наети – 5791 фирми, а новите предприятията с 10 и повече наети са били само 287.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене