Съдът върна на работа бившия шеф на юристите в Община Благоевград Станислава Иванова

Вр.и.д. директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” Станислава Иванова спечели в Административен съд – Благоевград делото, което водеше заради уволнението й от община Благоевград. В периода от 12.02.2020 г. до 18.08.2021 г. тя заемаше длъжността директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“. Миналото лято кметът Илко Стоянов направи преструктуриране на щатовете в общинската администрация и една от промените бе разделянето на дирекцията на два отдела – „Правно-нормативно обслужване“ и отдел „Обществени поръчки“. На 30.07.2021 г. ОбС одобри структурата и понеже длъжността на Иванова вече не съществуваше, Стоянов прекрати договора й и разпореди да й се изплати обезщетение за неспазен срок на едномесечно предизвестие.

В съда тезата на Иванова бе, че длъжността й реално не е била премахната, а продължава да съществува като система от функции, задължения и изисквания.

Административният съдия Иван Петков намери друго основание да отмени заповедта й за уволнение – към датата на одобряване на щатното разписание /03.08.2021 г./, въз основа на което се сочи, че се съкращава длъжността, заемана от Станислава Иванова, липсва влязла в сила структура и одобрена обща численост на общинската администрация. Същата влиза в сила близо месец по-късно, тоест кметът е избързал с месец да съкрати юристката, поради което сега е длъжен да я възстанови на старото й работно място.

Освен това, според съдията, липсва реално съкращаване на длъжността – същата длъжност практически е дублирана, като на мястото на съществуващата до момента една длъжност са създадени две еднакви длъжности, заемани от шефовете на двата отдела.

Освен че връща Ст. Иванова на работа в общината, съдията определя и двойно възнаграждение за адвоката и от фиксираните по наредба 500 лв. за адвокат по административно производство. Общината е задължена да й плати 1000 лв., защото по делото имало 6 съдебни заседания, а доказателствените материали са били 450 листа.

Решението ще бъде обжалвано във ВАС от общинските юристи, но и без обжалването е под въпрос дали Иванова ще пожелае да се върне в общината. Любимата юристка на екскмета Румен Томов, заради когото през 2019 г. тя напусна работата в банка, не стоя дълго без работа, след като Стоянов я уволни – през април тя оглави Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”. Въпреки че бе обявена за временно изпълняващ длъжността до провеждане на конкурс, самият конкурс влезе в глуха линия – Министерството на околната среда и водите го обяви на 14 април, крайният срок за подаване на документите беше 16 май, кандидатстваха 9-има души, сред които и самата Станислава Иванова, но повече от 2 месеца министерството дори не е съобщило кой от всички кандидат-директори отговаря на условията и ще бъде допуснат до следващия кръг от конкурса.

От 5 юли Иванова е в летен отпуск като директор на БДЗБР, който й се полага по КТ.

Източник: в. Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене