Вечерен коментар! Тема на Топ Преса! Всеки да има право да спира големите инвестиционни по всяко време, предвиждат промени в ЗУТ.

Превръщат дейността в хазарт, спират проекти с разрешение за строеж

Обжалване по всяко време

С промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) всяка голяма инвестиция ще може да бъде спряна по всяко време, при това без да се носи финансова или административна отговорност.

“Това ще доведе до превръщане на инвестирането в България в хазарт, което ще лиши обществото от работни места и приходи. Ще създаде и възможност за рекет на всяко едно начинание”. Това гласи официално становище на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) по повод промените в ЗУТ, които бяха приети на първо четена от Комисията по регионално развитие към парламента на 12 юли.

Според гласуваните промени при издаване на строително разрешително за обекти, които са подлежали на ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) се съобщава на “засегнатата общественост”. Освен това при разрешаване на ползването на обекти, подлежали на ОВОС или на преценка за необходимост от такава, се съобщава на “засегнатата общественост”. Мотивите са, че се цели изпълнението на принципи, заложени в Конвенцията за достъп до информация, както и участие на обществеността в процеса по вземане на решения.

На практика промените дават възможност на всеки да обжалва в съда изцяло легитимни строителни разрешителни. Нещо повече – да обжалва въвеждането в експлоатация на изградени обекти и да забави приемането им с години, без да носи никаква отговорност за това, посочват от НАСП.

В Конвенцията ясно е записано, че “Всяка страна осигурява участието на обществеността на ранен етап, когато всички възможности са открити и може да се проведе ефективно обществено обсъждане”. Това се предвижда от българското законодателство и напълно се подкрепя от НАСП. На етап планиране на териториите всички граждани и заинтересовани организации и страни могат и трябва да вземат участие. Единствено по този начин могат да се вземат решения, които позволяват ефективен баланс между урбанизация и екология.

Направените промени обаче ясно посочват, че не се разбира принципа, заложен в “Конвенцията, и се позволява атакуване на административни актове, последващи териториално планиране, което вече е било веднъж обект на обществено обсъждане. Това води до изключително вредна тенденция, отречена от ЕС, за неустойчивост на административните актове”, гласи позицията на НАСП.

Затова от асоциацията настояват депутатите от парламентарната комисия да преразгледат своето решение.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене