Вечерни новини! Кризата ще е през 2023!

Стагфлацията идва

Решенията на Фед имат ефект върху икономиката с известно забавяне

Кризата ще бъде през 2023 г.

Стагфлацията е икономическо забавяне – стагнация, докато инфлацията продължава да е висока. Икономистите се притесняват от стагфлацията, пише Бил Конърли за “Форбс”.

Към юни 2022 г. Съединените щати не са в стагфлация, нито по-голямата част от света, но вероятно стагфлацията идва.

Основната причина за това е ефектът на паричната политика. Накратко, действията на Федералния резерв и другите централни банки засягат заетостта, преди да повлияят на инфлацията. Заетостта вече намалява, но не и инфлацията.

По-строгата парична политика ограничава търсенето на стоки и услуги. По-високите лихвени проценти обезкуражават купуването на скъпи артикули. Лихвите засягат покупките на автомобили и жилища от домакинствата. По отношение на бизнеса, капиталовите разходи и запасите са чувствителни към по-високи лихвени проценти.

Първите ефекти от затягане на паричната политика в САЩ се усещат в по-слабите продажби от страна на бизнеса.

Повечето компании първоначално няма да разберат дали страдат само техните продукти или цялата икономика. Но те наемат по-малко или спират да наемат хора, защото не се нуждаят от толкова работници в момент, когато продажбите им са по-ниски. В крайна сметка съкращават работното време за някои работници и уволняват други.

Цените реагират по-бавно на решенията на Федералния резерв за лихвите. Фирмите в началото се колебаят да намалят цените, защото приходите им вече са по-ниски заради спада на продажбите. Но някои фирми започват да правят отстъпки в цените, за да увеличат пазарния си дял, и в крайна сметка други компании ги следват.

Резултатът от вдигането на лихвите е, че първо се свива заетостта и едва по-късно инфлацията намалява. Шест месеца след затягането на паричната политика в САЩ ще бъде усетен половината от общия удар върху заетостта, а другата половина тепърва ще предстои да бъде усетен. В този период инфлацията продължава да нараства, тъй като повишаването на лихвите води до увеличаване на разходите на бизнеса. Година след затягане на монетарната политика ефектът върху инфлацията най-накрая ще започне. Година и половина след затягане на паричната политика, негативните ефекти върху заетостта ще намалеят, но инфлацията все още няма да е изцяло овладяна.

Кога ще настъпи стагфлация в икономиката на Съединените щати? Фед прилага своята политика постепенно, така че всички ефекти ще бъдат разпределени за по-дълъг период от време, с малко въздействие в началото. Фед за първи път повиши лихвените проценти през март 2022 г. с четвърт пункт, последвано в началото на май с увеличение от 0,5%, а след това в средата на юни с повишение от 0,75%. Тези промени в лихвите бяха придружени от промени в притежаваните от Фед ценни книжа.

Първото увеличение едва ли ще бъде усетено от заетостта и инфлацията. Повишаването на лихвите през май ще започне да забавя нарастването на заетостта в края на лятото. В този момент по-късните промени в лихвените проценти ще дадат своите първи ефекти.

Ако инфлацията спадне през 2022 г., причина за това няма да бъде паричната политика.

Стагфлацията ще покаже ранни признаци в края на 2022 г. и ще се разрази през 2023 г. До края на тази година рискът от рецесия ще бъде много по-висок, въпреки че инфлацията ще започне да намалява.

Тези забавяния във времето трябва да се разглеждат с известно внимание. Конкретните срокове могат да се променят с развитието на икономиката. Но винаги ще има забавяне във времето между промените в заетостта и промените в инфлацията и това ще причинява стагфлация всеки път, когато Федералният резерв затяга паричната политика в отговор на нарастващата инфлация.

И накрая да отбележим, че има и други неща, които се случват в допълнение към паричната политика. Войната в Украйна, проблемите с веригите за доставки, данъчната политика – всичко това може да има въздействие върху заетостта и инфлацията. Но изводът е, че стагфлацията идва.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене