Удължено е работно време на звената за издаване и подмяна на лични документи

Във връзка с очакван увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи звената на „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще работят от понеделник до петък включително със следното работно време:

За периода от 27.06.2022 г. до 02.09.2022 г.

Сектор „БДС“ в ОДМВР-Благоевград ще работи от 08:00 часа до 18:00 часа без прекъсване.

Сектор „БДС“ в РУ- Гоце Делчев ще работи от 08:00 часа до 18:00 часа без прекъсване.

Сектор „БДС“ в РУ –Разлог ще работи от 08:00 часа до 18:00 часа без прекъсване.

За периода от 27.06.2022 г. до 12.08.2022 г.

Сектор „БДС“ в 02 РУ – Благоевград ще работи от 08:00 часа до 18:00 часа без прекъсване.

За периода от 11.07.2022 г. до 29.07.2022 г. и от 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г.

Сектор „БДС“ в РУ- Банско ще работи от 08:00 часа до 18:00 часа без прекъсване.

За периода от 04.07.2022 г. до 02.09.2022 г.

Сектор „БДС“ в РУ- Петрич ще работи от 08:00 часа до 18:00 часа без прекъсване.

Сектор „БДС“ в РУ – Сандански ще работи без промяна – от 08:30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:30 часа.

Български граждани с постоянен адрес на територията на цялата област Благоевград могат да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко РУ на МВР към ОДМВР-Благоевград. Чрез портала за електронни административни услуги: https://e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин може да подаде заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път. Услугата се изпълнява като обикновена със срок на изпълнение до 30 дни от заплащане на дължимата такса.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене