В Благоевград се изчерпа квотата за добиване на дървесина

Поради изчерпване на квотата, предоставена от ТП Държавно горско стопанство – Благоевград, се преустановява приемането на заявления за добив по тарифа на корен на дървесина.

Процесът по приемане на заявления в Деловодството на Община Благоевград за добив по тарифа на корен на стояща дървесина за огрев е преустановен. Причината за това е изчерпване на квотата, предоставена от Държавно горско стопанство.
Списъците, изпратени към ТП „ДГС Благоевград“ до настоящия момент са за 1352 пространствени м3.

Продължава приемането на заявления за дърва за огрев от склад, както и строителна дървесина на корен (трупи, обли греди, ритловици).

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене