Община Благоевград с акция за премахване на изоставени автомобили

Община Благоевград стартира акция за премахване на автомобили, излезли от употреба, които са паркирани на улици, тротоари, обществени паркинги, зелени площи и други държавни или общински терени. В тази връзка специално назначена комисия извършва проверки и поставя предупредителни стикери на излезлите от употреба моторни превозни средства.

Собствениците следва да преместят автомобилите си на собствен терен или да ги предадат в център за разкомплектоване. В случай че същите не предприемат необходимите мерки, колите ще бъдат репатрирани, след което ще се съхраняват на специализирана площадка, намираща се при Общо разтоварище срещу гаражите на бившата цигарена фабрика в града, при жп гарата, в рамките на 14 дни.

Ако в този период собствениците желаят да получат автомобила си обратно, следва да заплатят разходите за репатриране и престой. След изтичане на горецитирания срок непотърсените МПС ще бъдат предавани за разкомплектоване на лицензиран оператор, като разходите ще са за сметка на собствениците.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене