Пътна полиция в акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

Традиционната акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ е с продължителност от 15 юни до 31 август. Предприети са няколко инициативи, насочени към опазване на живота и здравето на децата, като участници в движението по пътищата. До 30 юни – краят на учебната година, в районите на детските градини и училищата полицейски екипи ще осъществяват засилен контрол по отношение безопасността на децата и техните придружители. Контролът ще е насочен към правилното превозване на деца на предната и задната седалка на автомобилите и използването на детски обезопасителни системи, употребата на обезопасителни колани/каски и системи от родителите – водачи на МПС; от пътниците в/на МПС, в т.ч. и деца; спиране на подходящи места за слизане на децата-пътници, недопускане спирането на по-малко от 5 метра преди или на пешеходните и велосипедните пътеки и недопускане на други нарушения, застрашаващи сигурността на децата и техните придружители.

През месеците юли и август ще бъдат провеждани специализирани полицейски операции, насочени към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти, водачи на индивидуални електрически превозни средства и водачи на други двуколесни ППС, в т.ч. и деца-водачи, управление на МПС от неправоспособни водачи, особено лица до 18 г., както и контрол над използването на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.

Съвместно с Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” и Регионалното управление на образованието са предприети действия за обезпечаване на сигурността на децата, които ще участват в организирани пътувания през летните месеци. Създадена е организация за извършване на инструктажи и проверки за употреба на алкохол и наркотици от водачите и контрол върху техническото състояние на автобусите. Чрез полицейските и младши полицейските инспектори в малките населени места ще се проверяват собствениците на мотопеди и ще се съставят полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР за недопускане предоставянето на МПС на неправоспособни, в т.ч. на малолетни или непълнолетни лица.

Втората превантивна лятна кампания на Пътна полиция „Безопасно лято“ предвижда специализирани полицейски операции по контрол на пътното движение всеки последен работен ден от седмицата и през почивните дни. Целта на полицейската акция е ограничаване на предпоставките за допускане на пътнотранспортни произшествия /тежки, със загинали и ранени, и с материални щети/ и на нарушенията на обществения ред, както и за осигуряване на нормална проходимост през участъците с временна организация на движението в най-натоварените дни от седмицата. От Пътна полиция отчитат, че традиционно през летния туристически сезон в тези дни се наблюдава изключително интензивен трафик по пътищата от републиканската пътна мрежа.
Специализираните полицейски операции ще се провеждат по пътищата от първи и втори клас. В хода на акциите ще бъдат използвани всички автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене