По-ниски цени за наем на открита площ в идеален център предлага кметът на Благоевград Илко Стоянов

Намаление на цената за наем на 1 кв.м открита площ в идеалния център на Благоевград предлага кметът Илко Стоянов. Сред мотивите му за промяна на таксите за ползване на открити общински площи е, че те не са пипани от 2008 г., а по време на пандемията през последните близо 3 г. бяха наложени куп рестрикции и ограничения на бизнеса за извършване на търговска дейност. Предложението на градоначалника, отправено към общинските съветници, е да се намали от 7 лв. без ДДС на 5 лв. на месец цената на 1 кв.м открита площ в идеален център. За да не намалеят обаче приходите в общинската хазна от наеми на открити площи, той предлага незначително да се увеличи цената им – във Втора и Трета зона да се вдигнат с левче и от 1,80 лв. на кв.м на месец да стане 2,80 лв. без ДДС, а в Четвърта зона, в която попадат селата, увеличението да е от 1,20 лв. на 1,50 лв. на 1 кв.м на месец.

Кметът предлага още въвеждане на базов наем от 15 лв. /месец за 1 кв.м за поставяне на хладилни витрини пред табачетата за всички зони в общината, както и да се определи минимален праг за продажба на открито на хранителни и промишлени стоки от 5 лв./кв.м на месец, но не по-малко от 20 лв. без ДДС на месец.

Още няколко нови такси залага градоначалникът. За наем на общински имот с общински преместваем обект с площ до 5 кв.м в идеален център и Първа зона да се въведе цена от 100 лв. без ДДС плюс 10 лв. за площта до 5 кв.м. За същата лавка в другите зони цената да е 60 лв. без ДДС плюс 5 лв. за площта до 5 кв.м. При площ над 5 кв.м се предлага цените да са с 10 лв. по-високи, а над 10 кв.м – с 20 лв. по-скъпо.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене