44 отлични оценки на държавните квалификационни изпити в НПГ „ Димитър Талев“!

Достойно се представиха всички 112 зрелостници на НПГ „ Д. Талев“ на държавните квалификационни изпити /ДКИ/, които се вписват в дипломата като втора матура. Общият резултат на випуска е Мн. добър 5,03. Пълни отличници на ДКИ са 20 ученици, а общият брой на отличните оценки е 44. Около 70% от дванадесетокласниците са с успех от втората матура отличен и мн. добър.

Резултатите категорично говорят за качествен образователен процес и високо равнище на получените професионални знания и умения. Зрелостниците от специалност „ Организация на туризма и свободното време“ са постигнали общ успех на ДКИ отличен 5,69. Общият успех в останалите специалности – „ Икономическа информатика“, „Компютърни мрежи“, „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – е много добър.

Държавният изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация /ДКИ/ протича в две части. Първата част е теория на професията, където се защитава дипломен проект. Втората част от изпита е практика на професията и протича със защита на индивидуално практическо задание.
Постигнатият успех на държавните изпити е верификация за високата степен на владеене на професията. В този смисъл възпитаниците на НПГ „ Д.Талев“ стартират напълно подготвени за своя професионален път.

Нашата визитка са нашите успехи.

Защото ние произвеждаме бъдещето!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене