Евродепутатът Атидже Алиева-Вели беше домакин на събитие в европарламента, посветено на „Европа на равенствата“

Евродепутатът от ДПС/“Обнови Европа“ Атидже Алиева-Вели беше домакин на събитие в Европейския парламент, посветено на „Европа на равенствата“. Специално участие взе и комисар Хелена Дали, първият еврокомисар по равенството.

Европа на равенствата1

Този месец ЕС отбелязва месеца на многообразието. В срещата се включиха и гости от Смолян и Хасково.

Европа на равенствата3

„Борбата за равенство между мъжете и жените, насърчаването и защитата на правата на жените, както и подпомагането на уязвимите групи за по-лесното им приобщаване в социалната дейност е действително колективна отговорност“, заяви Алиева-Вели.

Европа на равенствата2

„Ясно е, че законодателните инициативи сами по себе си не са достатъчни и има съществена нужда от стратегически планове, които да съдържат адекватни мерки и повече действия за справяне с неравенствата въз основа на раса, религия и пол. За да постигнат по-бърз напредък, всички институции на ЕС и държави-членки трябва да насърчават и защитават човешките права на маргинализираните и уязвими групи, които страдат от дискриминация. Те трябва да продължат да полагат постоянни усилия за подобряване на мерките, които предлагат за гарантиране на равенството. Всички действия, предприети на национално ниво и равнище на Съюза, следва да зачитат възможните различия и да насърчават единството в многообразието. Правата и равенството не са само въпрос на политики и стратегии, а трябва да се отстояват ежедневно от всеки един”, каза още евродепутатът Атидже Алиева-Вели.

Европа на равенствата4

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене