ОбС Банско решава за заплатите на кмета Кадев и управниците в Добринище и Филипово, ще подпомагат и деца-таланти

Общинските съветниците ще гласуват утре размера на заплатата на кмета на Банско Иван Кадев, на Добринище Китан Галчев и на село Филипово Фаим Молла. Ще обсъждат и отпускане на стипендии на Здравка Парапунова, Ивана и Ивона Малчови, Георги Чолев- талантливи деца, които имат финансови затруднения.

На дневен ред е и дебат около приемането на Програма за развитие на туризма в община Банско за 2022г. и отчет за изпълнение на програмата за миналата година, ще трябва да се начертае Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на общината.

ОбС ще гласува и за запазване статута на детска градина „Слънце” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Места като средищни градина и школо. Съветниците ще гласуват и утвърждаване на списък с ученици, изявени в областта на науката, изкуството и спорта, предложени за стимулиране съгласно Общинска програма „Децата на Банско“. Финансова награда ще получи Катрин Гемкова за постигнати високи спортни резултати в дисциплината таекуондо. Гемкова е с две световни титли.

С решение на местния парламент трябва да бъде дадено съгласие и за отпускане на временен безлихвен заем на СЮЗО за изпълнение на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“. Преразгледани ще бъдат и две докладни записки на кмета Кадев, късаещи ПУП за засторяване във вилна зона.

Съветниците ще разгледат и план за действие на Община Банско в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходни на ромите ситуации за периода 2021-2023г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене