Свикват извънредно заседание на ОбС – Сандански за избор на представител в комисията за изработване на областна аптечна карта

Зам. председателят на Общинския съвет в Сандански Янко Ангелов свиква извънредно заседание на местните законотворци с една- единствена точка – избор на представител на община Сандански в комисията за изработване на областна аптечна карта. Ангелов поясни, че извънредното заседание се свиква от него, защото председателят Николай Шаламандов е в платен годишен отпуск до 20 май. Предложението за избор на представител на общината за изработване на аптечна карта в Благоевградска област е депозирано от кмета на общината Атанас Стоянов. Право да бъде избран за представител има всеки от 29-имата съветници или представител на общинската администрация, посочен от кмета Атанас Стоянов, поясни Я. Ангелов.

Извънредното заседание е насрочено за 25 май, сряда.

ЛИДИЯ МАНЕВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене