Кметът Д. Бръчков направи първа копка на триетажна сграда с 18 социални жилища в Петрич

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков направи първа копка на триетажна сграда, включваща 18 броя социални жилища. На избраното за жилищата място един от най-оживените жилищни комплекси в град Петрич – жк „Изток“, с осигурен достъп до образователна и социална инфраструктура, молебен за здраве отслужи енорийският свещеник Ангел Кочев.
Новопостроената сграда ще бъде напълно оборудвана в посока осигуряване на основни битови условия за живот на настанените в социалните жилища. Ще бъде с осигурена достъпна архитектурна среда за хора с двигателни проблеми или други увреждания – подходи и рампи, а три от жилищата ще бъдат специално проектирани за хора с увреждания.
„Продължаваме с ясната си социална политика и във втория управленски мандат. Имаме пълното основание и след днес да заявим, че сме местна власт, която работи с визия и последователност в социалната сфера. Именно в нашата община успяхме да положим началото и да развием редица социални услуги, които съобразихме с потребностите и процесите в обществото“, каза кметът Димитър Бръчков.
Чрез изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение“ ще се разработи устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други в неравностойно положение. Ще се осигури равен достъп до съвременни жилищни условия, ще се създадат предпоставки за социално приобщаване и мотивация, за активно включване в обществения живот. На всеки наемател ще се гарантира достъп до качествена грижа и услуги.

ИВАН ИВАНОВ

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене