В Областна администрация – Благоевград се проведе заседание на Комисията по заетост

Областният управител Валери Сарандев откри днешното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Благоевград. По време на срещата бе представена стартиралата процедура за разработване на Регионална програма за заетост на област Благоевград за 2022 г., приета бе и методиката за оценка, съгласно чл. 25а, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

Определеният размер за област Благоевград като средства за финансиране по Програмата е 3 396 454 лв., с който за 6 месеца може да се осигурят 668 свободни работни места при пълен работен ден, съобщи Станислава Поповска – директор на Регионалната служба по заетост в Благоевград.

С решение на членовете на комисията бе сформирана и работна група за разработване на Регионална програма за заетост на област Благоевград за 2022 г.

Във връзка с утвърдения Национален план за действие по заетостта за 2022 г., бюрата по труда стартират процедури по приемане на заявки по насърчителните мерки от Закона за насърчаване на заетостта, където ежегодно се обявява свободен финансов ресурс и частни работодатели могат да кандидатстват, да заявят свободни работни места и съответно да назначат безработни лица от различните приоритетни целеви групи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене