Сътрудничеството между България и Нигерия в икономиката, енергетиката и сигурността обсъдиха президентът Румен Радев и министърът на външните работи на Нигерия Джефри Ониеама

Перспективите за сътрудничество между България и Нигерия в областта на икономиката, енергетиката, информационните технологии, образованието и сигурността бяха във фокуса на разговора между президента Румен Радев и министъра на външните работи на Федерална Република Нигерия Джефри Ониеама, който е на работно посещение у нас.
Разширяване на сферите на икономическо сътрудничество и увеличаване на стокообмена между България и Нигерия е от съвместен интерес, беше общата позиция по време на срещата. Търговските отношения между двете страни в момента са съсредоточени основно в областта на селското стопанство, а това не отразява възможностите на двете икономики. През последните години износът от България към Нигерия се е увеличил с близо 40%, а от Нигерия към България – с около 10%.
Като област с голям потенциал в двустранното партньорство бяха откроени високите технологии. Утвърждаването на Нигерия като финансов център в Африка, както и на български компании в областта на финансовите технологии са добра основа за взаимноизгодно сътрудничество, подчерта Румен Радев. Българският държавен глава отбеляза и че все повече високите технологии са в основата на подобряване на процесите на управление и мониторинг на прилаганите политики в екологията, селското стопанство, сигурността и отбраната, което дава нова перспектива за разширяване на двустранното партньорство.
Президентът Румен Радев открои възможността за взаимноизгодно сътрудничество между България и Нигерия за преодоляване на последиците от войната в Украйна, свързани със спирането на енергийните доставки от Русия за страната ни. Държавният глава приветства готовността на Нигерия да окаже съдействие на България за постигането на диверсификация в доставките на природен газ и нефт.
Осигуряването на възможност за продължаване на образованието на студенти от Нигерия, които са евакуирани от Украйна, във висшите училища в България, също бе сред акцентите на срещата. През първия семестър на учебната 2021/2022 г. общо 134 нигерийски граждани се обучават в 19 български висши учебни заведения. Няколко университета у нас вече са заявили готовност за прием на нигерийски студенти от Украйна. В рамките на срещата бе обсъдена и перспективата нигерийски военнослужещи да получават професионалното си обучение в страната ни.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене