Среща с цел превенция на трафика на хора ще се проведе в Благоевград

На 13 април от 13.30 часа в зала „22 септември“ ще се проведе координационна среща във връзка с нарастващата бежанска вълна, която идва в Благоевград от Украйна.
Основната цел на срещата е да се обсъдят рисковете, породени от военния конфликт в Република Украйна, в частност уязвимостта от въвличане в трафик на хора, експлоатация и други престъпни дейности, пред които са изправени разселените лица.

Постигането на обединени и координирани действия ще постави основите за генериране на адекватни регионални мерки за защита на основните човешки права на бежанците, пребиваващи на територията на община Благоевград.

Поканена за участие е Калина Константинова, заместник министър-председател по ефективно управление и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към МС. В събитието ще вземат участие представители на всички релевантни институции и международни организации на централно и местно ниво, в т. ч. Главна дирекция „Гранична полиция“,

Държавна агенция за бежанците, секретариата на Националната комисия за борба с трафика на хора, представители на Областната управа, дирекциите „Образование и иновации“, „Обществено здраве“ и Координационнен пункт към Община Благоевград, Областна дирекция на МВР, Граничен полицейски участък – Петрич, регионалните ведомства по Социално подпомагане, Служба по заетостта, Социална закрила, както и представители на Върховния комисариат на бежанците на ООН и Международна организация по миграция.

Координационната работна среща се организира от Община Благоевград в партньорство със секретаря на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Благоевград и секретариата на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет. Техническата обезпеченост за провеждане на събитието се осъществява безвъзмездно от Регионална телевизия Дартс, партньор на МКБТХ, Благоевград.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене