Повече от 4300 проверки на държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите в последните 4 дни

Повече от 4300 проверки на държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите в последните 4 дни. В периода от 25 до 28 март, включително в резултат на инспекциите, са съставени 108 акта и 70 констативни протоколи.

Служителите от държавните предприятия за извършили 1931 проверки, като контрол на място е реализиран на 876 обекта за добив на дървесина и 738 превозни средства. Инспектирани са още 8 ловци, 18 риболовци и 291 физически лица. Съставени са 48 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 32,54 пространствени кубически метра дърва, 2 превозни средства и още толкова каруци, един моторен трион и 7 броя други инструменти за дърводобив.

В посочения период горските инспектори от регионалните дирекции по горите са извършили близо 2400 проверки на територията на цялата страна.

Инспектирани са над 200 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 315 обекта за добив на дървесина, повече от 1000 превозни средства, транспортиращи дървесина, над 170 ловци и риболовци и близо 680 физически лица. В резултат на контрола са съставени над 70 констативни протокола и 60 акта, с които са задържани 40 кубика дърва за огрев. Установените нарушения през периода са за добив на дървесина от немаркирани дървета и без издадено позволително за сеч, съхранение на немаркирани дърва за огрев, непридружени с превозен билет, транспортиране на дървесина с превозни средства, неснабдени или с нефункциониращи GPS – устройства и др.

При извършени съвместни проверки от служители на РДГ Шумен, СИДП Шумен и МВР в землището на с. Девино, община Антоново са задържани 10 кубика дърва за огрев. Дървесината е била немаркирана и без превозен билет. От служителите на МВР е образувано производство.

20 кубика дърва за огрев са задържали и горските инспектори от РДГ Сливен. Незаконната дървесина е била съхранявана в частен имот в с. Градец. Съставен е акт на собственика на имота.

Образувано е досъдебно производство за добив на дървесина, без да е издадено позволително за сеч. Нарушението е констатирано от горските инспектори от РДГ Велико Търново  в общинска горска територия, в землището на с. Никюп.

Служители на РДГ София са установили, че в обект за добив на дървесина извършеното маркиране не съответства на разрешената вид сеч. Освен това са отсечени 12 немаркирани дървета. Нарушенията са констатирани в държавна горска територия, в землището на гр. Ботевград. От служителите на РДГ София е съставен акт на лицето, получило позволителното за сеч, с което е разрешен добива на дървесина от насаждението.

При проверка от служители на РДГ Пазарджик, съвместно със служители на МВР и на Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ е спряна дейността на обект за складиране, преработка и търговия с дървесина в гр. Велинград. Проверяващите са установили, че системата за постоянно видеонаблюдение на обекта не работи. Работата по случая продължава.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене