Парите са необходими за изпълнение на проектите „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемия от COVID – 19”, “ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, „ Наше село за нулеви отпадъци”.

Община Сатовча вади 150 000 лв. от бюджета си за проекти

Общинският съвет в Сатовча прие важно решение, с което се гарантира изпълнението на три важни проекта на територията на общината.

Съветниците дадоха съгласие за временно предоставяне на оборотни средства в размер на 150 000 лева за целите на следните проекти: „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемия от COVID – 19”, “ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, „ Наше село за нулеви отпадъци”.

Част от парите ще се ползват и за други проекти, които ще бъдат одобрени през 2022 година. На по-късен етап сумите ще бъдат възстановени по междинните плащания в бюджета на община Сатовча. Това обаче трябва да стане не по-късно от 31-ви декември тази година. Средствата за изпълнението на проектите ще се осигурят от собствените приходи на община Сатовча.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене