Месечните помощи за отглеждане на деца се увеличават от 1 април

Месечните помощи за отглеждане на деца се увеличават с над 20 процента от 1- ви април.

За семейства с едно дете помощта вместо 40 ще бъде 50 лева, за две деца вместо 90 – 110 лева. За семейства с три или с четири деца увеличението ще е с 30 лева и помощта ще стане съответно 165 и 175 лева, а за всяко следващо дете помощта се увеличава с 20 лева.

Право на подкрепата имат семейства със среден месечен доход на човек от 510 лева. Тези с доходи до 610 лева получават 80% от пълния размер на помощта.

Също от 1-ви април, месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител се увеличава с 30 процента – от 115 на 150 лева. Новите по-високи размери на детските добавки влизат в сила с бюджета за тази година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене