Валери Мечев е инженер-лесовъд, завършил Лесотехническия университет в София със специалност горско стопанство.

Тешовалия вече управлява НП „Пирин“!

От началото на март 2022 г. в длъжност като директор на Дирекция „Национален парк Пирин“ (ДНП „Пирин“) встъпи Валери Мечев. Той поема управлението на парка със заявка да бъде балансьор между всички ползватели и изпълнителната власт в интерес на хората и природата, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 

„Пирин не е просто защитена територия. Пирин е кауза за едно съхранено бъдеще. С връщането ми на поста директор на ДНП „Пирин“ поемам отговорността да защитавам обществения интерес съобразно законите, регулиращи управлението на защитената територия“, заявява Валери Мечев, който е изпълнявал длъжността и в периода 2011 – 2013 г., цитиран в прессъобщението.

От МОСВ посочват, че Мечев е обявил, че ще разчита на всеки един служител от дирекцията, на МОСВ, на държавни и общински служби, свързани с цялата територия на парка, както и на гражданите, за да може с общи усилия да се съхрани неоценимата природа на Националния парк. „Приоритет в работата ми ще бъде да мотивирам хората в ДНП „Пирин“ за постигането на тази цел, защото осъзнавам колко е важно опазването на Пирин като природна даденост с национално, но и със световно значение. Това ще включва прозрачност в работата на администрацията и контрол за спазване на режимите и нормите на територията на парка. Искам да развием образователната дейност сред хората, особено сред младите хора“, коментира Валери Мечев при встъпването си в длъжност.

Валери Мечев е инженер-лесовъд, завършил Лесотехническия университет в София със специалност горско стопанство. Роден е в Гоце Делчев но родителите му са от хаджидимовскот осело Тешово. Притежава управленски опит в сферата на опазване на околната среда, балансирано използване на рекреационните възможности и природните ресурси в защитени територии, опит в стопанисване и охрана в горското стопанство, както и предходен опит в областта на инвестициите в строителство на жилища и управление на имоти, се посочва в съобщението.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене