Промяна в проекта за затвора в Самораново! Ще правят пречиствателна станция

Корекция в проекта за новия затвор за 400 лишени от свобода и обучителен център в дупнишкото село Самораново. Нововъведението е изграждането на локална пречиствателна станция за отпадни води на място. От РИСОВ излизат със становище, че няма нужда се извършва оценка за въздействие на околната среда във връзка с промените.

„Поради факта, че отпадните води от обекта са много повече от допустимите количества, които може да бъдат заустени в селищната канализационна мрежа, е предвидено да се изгради локалната пречиствателна станция за отпадни води.”, пишат възложителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. Обявеното количество, което ще се излива от затвора, е от порядъка на 138,23 л/сек. Те ще се отвеждат към пречиствателната станция. Пречистените води ще се събират в полиетиленов резервоар за поливни и измивни нужди с обем 20 куб.м.

Става ясно, че в кметството в Самораново са постъпили възражения от жителите на селото срещу проекта на стойност 35 млн.лв. „Част от поставените въпроси и притеснения са несъотносими към разглеждането на инвестиционното предложение.”, пишат обаче от РИОСВ. Във връзка с възраженията от ГДИН са изпратили писмо на 7 март, в което отговарят на повдигнатите въпроси. В отговора се подчертава, че за нуждите на инвестиционното намерение ползване на вода от река Отовица не се предвижда. За питейни нужди ще се черпи вода от селищния водопровод, а за противопожарни от сонаджен кладенец. Ще се направи и резервоар за вода с питейни качества, който ще играе ролята на изравнител. Проектът е изготвен и съгласуван с ВиК Дупница.

Любопитното обаче е, че притесненията на хората не са свързани с канализацията, а с това дали ще има достатъчно вода. Водопроводът в селото е стар и много често аварира. Кметът на селото Райко Цветков коментира, че новият затвор ще е ситуиран на терен, който е най- ниската точка в селото и водата ще отива първо там.

Според информацията, нужното количество вода за захранване на обекта е 0,61 л/сек. Резервоарът пък ще е с обем от 100 куб.м. Сондажният кладенец ще е с дебит от 3,77 л/сек.” Още през април 2020 г. е била издадена виза за проектиране от гл. архитект на община Дупница, на база която е изготвен инвестиционен проект. Той вече е минал съгласуване и са издадени положителни становища за присъединяване към мрежите на „ВиК Дупница, ЧЕЗ и газоразпределителното дружество, „да” са казали и от пожарната. На този етап е необходимо разрешение за строеж, което ще може да се издаде след получаване на официалното становище на РИОСВ София.

Цялото село обаче е на нокти заради проекта, през февруари кметът и депутатът Снежана Траянска проведоха среща с представители на Министерство на правосъдието и ГДИН. Поставен беше въпросът проектът да се обвърже с направата на нов водопровод в селото.

Както вече сме писали, на място ще се изгради затвор с 200 килии, с обучителен център за надзиратели с хотелска част, ще има кухня, работилници, перално, медицински и спортен център… Също училище със зала и библиотека. Ще се обособят две зони, в първата ще е самият затвор с прилежащите му сгради, а втората ще е с обучителен център и хотелска част, в която нивото на охрана ще е по- слабо

Втората зона ще е разположена в източната част на площадка, тя ще е с по- облекчен режим за охрана. Ще се изгради нова сграда за обучение на персонала и служители. Съществуваща стоманено- бетонна сграда ще е за хотелска част към центъра за обучение. Ще се вдигне сграда за преходно отделение за лишени от свобода. Друга сграда ще се преустрои за социален център, отново ще има спортна площадка на открито, както и паркинг. Целият имот е с площ 151 969 кв.м, на място има 52 сгради. Край центъра за обучение ще се разположат павилиони тип барбекюта. В кухнята ще може да се произвеждат 500 порции храна по три пъти на ден.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене