Лошо: Много пенсионери през март ще получат по-малко пари

Заедно с пенсията всички пенсионери ще получат ковид добавка от 60 лв., но…

Много пенсионери през март ще получат по-малко пари, отколкото през февруари. Причина за това са изплащаните добавки към пенсиите.

Изплащането на пенсиите и добавките към тях за този месец ще бъде от 7 март (понеделник) до 21 март (понеделник), съобщиха от НОИ. Заедно с пенсията всички пенсионери ще получат ковид добавка от 60 лв. с цел подпомагане по време на извънредната епидемична обстановка.

Втора добавка ще има за пенсионерите, които през януари 2022 г. са получили по-малка сума, отколкото през декември миналата година. Тази разлика е изчислена индивидуално за всеки пенсионер и ще бъде получена в случай, че сумата от пенсията или сбора от получаваните пенсии през декември 2021 г., заедно с ковид добавката от 120 лв., е по-голяма от сумата на пенсията или сбора от пенсиите през януари 2022 г., заедно с ковид добавката от 60 лв.

Така изчислената разлика, която се отнася за март, ще бъде изплатена заедно с пенсиите за март. НОИ напомня, че с пенсиите през февруари беше изплатена разлика, която се отнася за първите два месеца на тази година, докато сега тя ще бъде само за един месец. Затова хората, които получават тази добавка, през март ще получат по-малка обща сума спрямо февруари.

Допълнителна добавка ще има и за хората, които получават пари по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Пенсионерите, които са били репресирани в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. получават добавка, която е процент от средната пенсия за страната.

Конкретният процент зависи от това каква е била репресията. Заедно с пенсиите за март пенсионерите, които получават такива суми, ще получат и добавката за март в новия ѝ увеличен размер, както и сумите за доплащане на увеличението за месеците януари и февруари 2022 г., съобщиха от НОИ.

От 7 март ще може да бъде направена електронна справка за изплащаните през този месец суми, включително и различните добавки. Информацията се актуализира всеки месец. Справка може да бъде направена с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ на сайта на института в раздел “Е-услуги и справки”/ “Справки”/ “По ЕГН и ПИК на НОИ”/ “В услуга на пенсионера”.

Пенсионерите, които нямат ПИК на НОИ, могат да поискат справката да им бъде изпратена по пощата или да я получат в приемните на НОИ, а също да заявят получаването є по електронен път, ако имат електронен подпис.

На хората, които взимат пенсията си от пощата, ще се дава служебен бон, на който ще пише каква част от изплатената сума е пенсия и какви са добавките. Пенсиите, които се получават по банкова сметка, ще бъдат преведени на 7 март.

blitz.bg

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене