Повечето деца на родопчани от Сатовчанско са родени в чужбина

През 2021 г. са се родили общо 129 деца, които са с 31 по-малко в сравнение с 2020 г. През 2021 година са пресъставени 85 акта за раждане, като 84 от тях на деца родени в чужбина и 1 акт съставен по съдебно решение. Пресъставените актове са от: Испания – 39 броя, Великобритания – 10 броя, Германия – 10 броя, САЩ – 7 броя, Турция – 5 броя, Гърция – 3 броя, Финландия – 3 броя, Норвегия – 3 броя, Португалия – 1 брой, Унгария – 1 брой, Франция– 1 брой и Швеция -1 брой.
От пресъставените през 2021 година актове за раждане – 38 деца са родени през 2021 година, 33 деца са родени през 2020 година, 5 деца са родени през 2019 година, 1 дете е родено през 2018 година, 1 дете е родено през 2017 година, 1 дете е родено през 2016 година, 2 деца родени през 2015 година, 1 дете родено през 2006, 1 дете е родено през 2001 година и 1 дете родено
през 1999 година.

Справката показва, че за 2021 година най-много деца са се родили в селата Кочан – 24, Слащен – 21 и Сатовча – 15. Нулева раждаемост по населените места през 2021 година няма. През 2021 година най-ниска е раждаемостта в село Крибул – 1 родено дете, следвано от селата Жижево – 2 и Долен с 3 родени деца.

Тревожната новина в статистиката през 2021 година е, че раждаемостта е много по-ниска от смъртността. Смъртните случаи през 2021 година са 221, което е с 30 повече отколкото през 2020 година, когато е била 191. За съжаление високата смъртност вероятно се дължи и на пандемията, която обхвана света – заразата COVID 19, както и последиците от заболяването.

Най-многобройното население и през 2021 година остава село Кочан с 3420 жители. Второто по жители население остава село Вълкосел с 2765 жители, а третото населено място по брой жители е село Сатовча с 2405 души.
През 2021 година най-малобройно населено място на територията на община Сатовча остава село Жижево с население от 356 жители, следвано от село Долен с население от 381 души и село Крибул с 389 души.

В сравнение с 2020 година населението през 2021 година се е намалило с 56 жители, което показва отрицателен прираст на населението в общината. През 2021 година сключените граждански бракове са 77 на брой, които са с 26 повече в сравнение с предходната 2020 година.
Надеждата на всички е като брой население на територията на общината да се увеличава, както и
броя на ражданията и сключването на граждански бракове и съответно драстично да се намалят смъртните случаи

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене