Превантивно кастрят дърво в опасна близост до болницата в Сандански

Специалисти се заеха да намалян височината и цялостният обхват на короната на потенциално опасно дърво в двора на МБАЛ „Югозападна болница“ Сандански.
Дървото, което ще бъде окастрено, е в непосредствена близост до кислородната инсталация на болницата. Поради голямата си височина и заболяване създава риск за инциденти и нанясяне на материални щети.

Преди да бъде обработено комисия от Държавно горско стопанство – Сандански и Общинска администрация ще направи оглед и оценка на кипариса, за да се прецени оптималната височина, която трябва да бъде запазена.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене