Нова инвестиция в Слащен

„ХАЛЯЛКО ФУУДС“ ООД планира да инвестира в родопското село Слащен. Идеята е да бъде открит цех за месопреработка в УПИ I-1237, кв.35 по плана на селото. Мястото се намира в близост до защитена зона BG0002076 Места, но инвестицията е оценена като допустима. Проектът е на етап внесено в РИОСВ – Смолян искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда. Това е видно от съобщение на интернет страницата на Общинска администрация Сатовча.

Дружеството е със служебен адрес и седалище в София. Управител на „ХАЛЯЛКО ФУУДС“ ООД е Красимир Александров Манов, а негов бизнес партньор е Цветелина Георгиева Нарова, показва справка в търговския регистър.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене