Община Сатовча ремонтира със свои средства пътя до село Крибул

Община Сатовча ще продължи с ремонта на общинския път до село Крибул и тази година. Пътната отсечка от отбивката на шосето Дъбница-Долно Дряново до населеното място е с дължина около 6,5 километра. 2,5 километра от този пътен участък се намират на територията на община Гърмен.

На последната сесия общинските съветници в Гърмен дадоха съгласие община Сатовча да ремонтира за нейна сметка въпросния общински път, който попада на територията на община Гърмен.

„Непрекъснато заделяме собствени средства, за да полагаме нов асфалт на пътя до село Крибул. За да направим инвестиция на територията на съседната община, ни трябваше тяхното съгласие. Сега вече ще планираме кога да ремонтираме тези 2,5 километра и да изготвим количествено-стойностна сметка за ремонтните дейности”, заяви кметът на община Сатовча – Арбен Мименов.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене