Проектът „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сатовча“ се удължава до 30.06.2022 г.

Безплатен обяд осигурява проект на ОбА-Сатовча за нуждаещите се лица,
които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, засегнати в най-висока
степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея, както и подобряване качеството
им на живот. , съобщава местната власт.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика,
която община Сатовча развива в подкрепа на лица с доказана липса на доходи и близки,
които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални
пенсии; лица и семейства, обект на месечно подпомагане. С предоставяне на топъл
обяд по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане ще се
задоволи потребностите от храна за хора, които не могат да си осигурят сами, което ще
доведе до намаляване на броя на живеещите в бедност лица.

Проектът цели предоставяне на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано
хранене на целевите групи, при спазване на изискванията за безопасност на храните и
националните стандарти и норми за хранене.

Услугата по проекта ще се предоставя за 200 лица в община Сатовча за период от 18
месеца / от 01.01.2021г. до 30.06.2022г./ само в работни дни – общо 371 работни дни
за периода на изпълнение на проекта. Разнообразието в менюто за топъл обяд ще
осигури на потребителите от целевата група прием на храна в съотношение и
количества, които да доставят достатъчно енергия и да не лишават организма от
жизненоважни вещества, витамини и минерали. Обядът включва: супа, основно ястие и
хляб и веднъж седмично десерт и/или пресни плодове. Храната се пакетира в съдове и
опаковки за еднократна употреба, разрешени за контакт с храни.

Приготвяната храна ще се доставя ежедневно до домовете на потребителите в населените места Сатовча, Долен, Плетена, Кочан, Ваклиново, Жижево, Вълкосел, Слащен и Годешево.

В рамките на проекта община Сатовча реализира съпътстващи мерки, целящи
постигане на по-голяма информираност и осведоменост на лицата от целевите групи за
други социални, административни, здравни и образователни услуги.
Проектът допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с
намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с
оглед преодоляване на основно материално лишение.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене