Поне 30% за сатовчанските села от парите от наем и продажба на общински имоти в тях

Добра новина за жителите на всички села в община Сатовча. Техните населени места ще получават част от сумата от наеми или продажби на общински имоти, които се намират на тяхна територия. Решението беше взето на последната сесия на Общинския съвет. По този начин ще се гарантира финансов ресурс за селищата.

За тях ще има приходи при отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти, при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място.

Общинските съветници одобриха предложението не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на селото, където са тези активи. Става въпрос за изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място. Парите могат да се използват и за изпълнение на дейности от местно значение в селата.

„С промените в Наредбата на национално ниво, която касае общинските имоти и разпореждането с тях, ще се помогне на всяко населено място. Така ще се осигурят допълнителни приходи за селата, за да могат да се решават местни проблеми”, коментира кметът на община Сатовча – Арбен Мименов.

ilindenpres.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене