Министър Събев: ЖП линия Асеновград-Смолян-Гърция!? Не е обсъждано такова нещо

Към момента няма направено актуално проучване относно възможностите за построяване на железопътна линия, която да свърже градовете Асеновград и Смолян. Теренът в южната част на Родопите е изключително тежък. Практиката от работата по проекти в други планински райони на страната показва, че изграждането на нова инфраструктура (особено железопътна) с европейски стандарти през толкова тежък планински релеф предполага огромни инвестиции, които трудно биха могли да бъдат обосновани в анализите „разходи-ползи“ и да се осигурят от наличните източници на финансиране, на фона на значителната нужда от средства за модернизиране на съществуващата жп мрежа и поддържането й – това е част от отговора, който министърът на транспорта Николай Събев е дал на депутата от партия „Възраждане“ Ангел Георгиев.

По думите му в одобреното коалиционно споразумение е залегнал приоритет „Анализ с предложение за подобряване на пътната връзка Пловдив-Смолян“.

Пътното трасе Пловдив – Асеновград – Смолян – Рудозем е част от разширената Трансевропейска пътна мрежа. До настоящия момент не е обсъждано изграждането на трета жп връзка с Гърция.

„Доколкото ни е известно, в Гърция няма изградена и не е планирано строителството на нова жп линия от гара Бук (Паранести – б.а.) до границата с България“, е посочил Събев.

Той уточнява, че усилията на гръцката страна са насочени към изграждането/модернизацията на жп линията Солун – Кавала – Александруполис, идентифицирана като липсваща жп връзка от коридор от основната ТЕN-Т мрежа „Ориент/Източно-Средизсмноморски“. Посоченото направление е част от железопътен проект „Солун – Кавала – Александруполис – Бургас – Варна – Русе“, по уточняването на чиито параметри работят през последните няколко години българската и гръцката страна.

На въпроса „Да разбираме ли, че жп транспортът не е приоритет на новото правителство (както и на другите преди него)?“ Събев е отговорил, че развитието на железопътния транспорт в Република България е основен приоритет на новото правителство, тъй като е най-екологичиият вид транспорт, носи редица ползи за гражданите и бизнеса и е важно да се използват предимствата му.

Като страна-членка на ЕС, България има ангажимент да изгради Трансевропейската транспортна мрежа на българска територия, съгласно стандартите и сроковете на Регламент 1315/2013 г. В този смисъл усилията ни трябва да бъдат насочени към завършването, в максимално възможна степен, на основната Трансевропейска железопътна мрежа, чийто срок за изпълнение е 2030 г. Това е и мрежата, за изграждането на коя то могат да се използват европейски средства.

За периода 2021 – 2027 г. по европейските фондове са предложени за финансиране проекти по направленията: българо-сръбска граница – София – Пловдив (с което да се доизгради жп коридор от турската до сръбската граница), София – Радомир – Гюешево – граница със Северна Македония и Карнобат – Синдел (доизграждане на съоръженията). Планират се и проекти за внедряване на Европейската система за управление на железопътния трафик. Към момента обсъжданията с ЕК са на финален етап“, е допълнил министър Събев.

След преценка на възможностите на държавния бюджет и при отпускане на допълнително национално финансиране за изграждане на железопътна инфраструктура, щели да се вземат решения и за изграждане на други линии.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене