ЮЗДП с равносметка за 2021 година

434 акта за установени административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в 38-те териториални поделения на ЮЗДП от началото на годината до средата на декември.

Основната част от нарушенията – 424 са по Закона за горите и 10 – по Закона за лова и опазване на дивеча. С най-голям брой съставени актове са „ДГС Самоков“ – 120 и „ДГС Разлог“ и „ДГС Тетевен“ – с по 39. Общото количество дървесина, задържана в базите за съхранение, е 998 куб. метра.

Тежка и белязана от трагичен инцидент беше 2021 година по отношение на пожарите, обобщават от ЮЗДП. В битката с огнената стихия край санданските села Голешово и Петрово живота си загубиха двама служители на ЮЗДП – Антон Гръбчев и Валери Димитров, а инж. Стоян Ковачев продължава да се възстановява от получените изгаряния. Пожарът в планината Славянка през август е само един от регистрираните 101 горски пожара на територията на ЮЗДП. Засегнатите територии са 9961 дка, от които 1977 дка са върхови пожари. За сравнение през 2020 г. са възникнали 62 пожара, обхванали 2231 дка площи, от които 50 дка върхово.

Предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните поделения на ЮЗДП за 2021 г. е общо 1 100 971 куб. м. Сключените договори за продажба на дървесина до настоящия момент са в размер на 1 387 287 куб. м. Въпреки продължаващата COVID криза и въведените противоепидемични мерки, пазарът на дървесина се раздвижи и голяма част от териториалните поделения изпълняваха реализацията в график.

През 2021 г. ЮЗДП планира залесяване на близо 5000 дка. Към момента са залесени над 4600 дка. От общото залесяване 3 050 дка са върху площи, освободени след санитарни и принудителни сечи в гори, пострадали от пожари, корояди, ветроломи и снеговали.

В стремежа си да запази здрави и жизнеспособни българските гори ЮЗДП и природозащитната организация WWF работят съвместно по международен проект „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа”, който се финансира по програма LIFE – „Действия по климата” на ЕК.

Това са част от дейностите, които Югозападното държавно предприятие реализира през тази година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене