Харчим най-много за храна и здраве

Най-голям дял от общите разходи на домакинствата в България заема категорията „Храни и безалкохолни напитки“ с 20,7% за 2020 г., с което страната ни заема пето място в ЕС. Съвсем близо до този дял е категорията „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ с 20%, сочат данните на Евростат.

Най-малък дял от разходите на домакинствата в страната заема образованието само с 1,3%, което обаче все пак е над средното за ЕС, където този процент е 0,9%. Преди това са категориите „Дрехи и обувки“ (3,2%), където страната ни е на последните места, и „Ресторанти“ (4,9%).

Страната членка на ЕС, където делът за жилища, вода, електроенергия, газ и други горива на домакинствата е най-голям, е Словакия с 30,7%, следвана от Финландия с 30,5% и Дания с 28,9%. На последно място пък са Кипър (18%), Малта (16,8%) и Литва (15,5%).

За храни и безалкохолни напитки румънските домакинства харчат най-много от доходите си – 26,4%. На второ място е Литва с 21,7%, а на трето – Естония с 21,6%.

България е водеща в две категории от гледна точка на дял от разходите на домакинствата – „Здравеопазване“ и „Комуникации“. Българските домакинства заделят 7,2% от разходите си за здравеопазване. За сравнение, средното за ЕС е 4,6%, а страната с най-нисък дял е Словакия с 2,4%. По отношение на комуникациите домакинствата в страната отделят 5,6% от разходите си при средно 2,6% в ЕС и само 1,5% в Люксембург.

През 2020 г. европейските домакинства са харчили над една четвърт (25,7%) от разходите си за жилища, вода, електроенергия, газ и други горива. Това е с 2,2 пр.п. повече спрямо 2019 г., сочат още данните на Евростат.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене