Бизнесмен от Дебрен иска да строи фабрика за месопреработка и кланица в Гърмен

Собственикът на фирма „Хляб екомек” ЕООД-село Дебрен, която произвежда хляб, иска да разшири бизнеса си. Вече е внесено заявление в Община Гърмен за построяването на предприятие за месопреработка и на кланичен пункт в замлището на общинския център.

Кметът на общината – Феим Иса, издаде заповед преди дни, с която разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/. Инвеститорът е заявил, че желае в много кратки срокове да извърши необходимото строителство. За целта ще се измени Подробния устройствен план-План за застрояване с отреждане за предприятие за преработка на месо и на кланица.

Плътността на застрояване в имота да е до 80%, озеленяването там да е 20%, а височината на сградите да не надхвърля 10 метра. Това са параметрите, за чието спазване ще следи Общинска администрация. Инвеститорът е длъжен да се съобрази с общите правила на ЗУТ и нормативните актове по неговото прилагане.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене