Община Благоевград загуби дело пред ВАС

ВАС потвърди решението на КЗК кметът на Благоевград да възстанови процедурата по обществената поръчка за избор на оператор за експлоатация на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци от общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, която Илко Стоянов прекрати на 20 юли с мотив липса на средства.

Заповедта за прекратяването бе обжалвана от фирма „Бул-Мениджър-Груп” ЕООД и в хода на производството КЗК прие, че пари има, защото само в бюджета за 2021 г. на община Благоевград са предвидени 7 300 000 лв. за всички дейности по чистота, но освен това задължение да участват във финансирането на инсталацията имат и общините Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, които вече са подписали споразумение, че ще го направят. В изчисленията си комисията бе наблегнала и на факта, че необходимите средства трябва да бъдат инвестирани не накуп, а в продължение на 5 г., колкото ще трае строителството на инсталацията.

КЗК прие още, че с прекратяването на обществената поръчка кметът Стоянов е лишил както жалбоподателя, така и други потенциални участници от правната възможност да подадат оферти за участие в една законосъобразно открита процедура.
Със своето окончателно решение ВАС потвърждава всички доводи на КЗК.

Припомняме, че на 23.04.2018 г. бе сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., с бенефициент община Благоевград, а със споразумение от 12.10.2020 г. 5-те общини Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево, Благоевград, декларираха общата си воля като съвъзложители за стартиране на процедурата по избор на оператор с предмет: „Избор на оператор за експлоатация на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци от общините.

Съвместният проект е с прогнозна стойност около 36 444 472 лв., от които 85% ще бъдат по европейско финансиране.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене