Малки художници твориха в Корница

Четвъртокласници в Обединено училище „Свети Паисий Хилендарски“ в село Корница използваха уменията си по рисуване, за да изразят познанията си за околната среда. С голям ентусиазъм те представиха в часа по Английски език своите първи проекти за тази учебна година- MAKE A HABITAT.

Целта на занятието бе децата да изработят в екип или самостоятелно макет на хабитат /околна среда/, където да представят разнообразието на растителния и животински свят. По този начин нашите креативни четвъртокласници обмениха знания за различните местообитания на любимите им животински видови и затвърдиха изучаваната в часовете лексика.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене