Община Гоце Делчев осигури виртуален постерминал за плащане на данъци

От днес 25.11.2021 г. данъчнозадължените лица за местни данъци и такси към община Гоце Делчев ще могат да заплатят задълженията си с ВИРТУАЛЕН ПОС терминал.

Услугата е достъпна през сайта на община Гоце Делчев, меню Местни данъци и такси, през линка, насочващ към електронното досие на всеки един потребител.

След визуализация на задълженията и тяхното маркиране, плащането се осъществява с бутон плащане и идентифициране на разплащателната карта.

Разплащането на задълженията за местни данъци и такси по този начин е в реално време, т.е. отразява се веднага в програмния софтуер.
https://www.gotsedelchev.bg/index.php?module=Static_Docs…

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене