Коригираха бюджета на община Сандански с 245 000 лв. след разгорещен дебат

С мнозинство бе гласувана актуализацията на бюджета на община Сандански. Приходната част бе увеличена с 245 524 лв. и със същата сума бяха орязани капиталовите разходи.

Преди да бъде подложена на гласуване коригираната финансова рамка, съветничката Мария Нонева попита кмета Атанас Стоянов и финансистите какво се случва със субсидията от 1 839 000 лв. и колко пари са усвоени от нея.

Кметът отговори, че тази година е много по-тежка заради Ковид кризата, което пряко рефлектира върху общинския бюджет. „Внесена е актуализация, една част от заложените средства са изпълнени, други не са. Природните бедствия, които ни връхлетяха – наводнения, пожари, доведоха до това общинската администрация да направи непредвидени разходи, които не са заложени в бюджета”, обоснова част от наложилата се актуализация Ат. Стоянов.

Той поясни, че 72 процента е събираемостта на данъците до края на месец октомври. „Очаквам до края на годината да се завиши този процент. Призовавам за разбиране от страна на общинските съветници. Намалихме таксите за училищата и детските градини до месец март, това също доведе до намаляване на приходите в общината”, обясни кметът.

Нонева го реплекира, че иска да се отговори ясно и точно колко пари са усвоени от държавната субсидия и дали неусвоените ще бъдат загубени.

Кметът Стоянов я увери, че тези средства няма как да бъдат загубени. „Чувам коментари, че тези средства са загубени. Не, няма да бъдат загубени. От тях са изразходвани 565 000 лева, а за останалите се провеждат процедурите за подновяване на договори, има срокове, които се спазват. За всички обекти има сключени договори и предстои да бъдат изпълнени”, каза кметът.

Нонева попита още какво е наложило да се увеличи сумата за ремонти в Мелник, защо са изразходвани 30 000 лв. за пенсионерския клуб в с. Склаве, какво е наложило да се изграждат резервоари в селата Лебница, Вълково, Спатово, Струма, Хотово и други, след като не са заложени в бюджета.

Кметът Стоянов каза, че всички разходи са направени, защото е имало належаща нужда.

Съветникът Антон Цанев подкрепи колежката си Нонева и обяви, че въпросите й са резонни. „Вие защо не зададохте въпрос колко пари са похарчени за Северната дъга и къде отидоха тези суми? А сега за 245 550 лева актуализация на бюджета коментирате. А тази актуализация, сравнена с правените преди 10 години за по над 2 милиона лева, тогава никой не задаваше въпроси”, укори колегите си Цанев.

Той добави, че това е бюджет с най-ниска актуализация и тези пари няма да се загубят, а са изхарчени за належащи ремонти. „На кмета Стоянов му се падна един тежък мандат, с кризи и намаляване на такси и данъци”, добави още Цанев.

Съветникът Младен Тимчев предложи дебатите да бъдат прекратени, но това негово предложение не бе подкрепено. Отрицателен вот срещу актуализацията на бюджета даде Явор Аргиров, който се обоснова: „Гласувах против актуализацията на бюджета, защото не съм съгласен да се ограничава правото на съветник да дебатира по темата”.

В крайна сметка актуализацията на финансовата рамка бе гласувана с подкрепата на 18 съветници.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене